bg

TOSYÖV

TOSYÖV KOBİ'lere hizmet vermek amacıyla 1989 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Amacı,  hür  teşebbüs  ilkesine  dayalı  ekonomik  yapının  ülkemizde  gelişmesine  destek  olmak  ve  toplum  düzenimizde  özel  teşebbüs  ve  serbest  pazar  ekonomisi  uygulamalarının  yayılmasına yardımcı olmaktır.

Vakıf,  ülkemizin  ekonomik  politikası  ile  ilgilenen  kişilere  ve  özel  girişimcilere,  serbest  meslek  mensuplarına,  özel  ve  kamu  kesiminde  çalışan  yöneticilere  hitap  etmektedir.  TOSYÖV  Vakfının  amacı  KOBİ'lerin  problemlerini  ortaya  koyarak  bu  problemlere  çözüm  yolları  bulmaktır.  Aynı  zamanda,  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelerin,  kadın  ve  genç  girişimcilerin  yolunu  açmak,  üretim  ve  rekabet  gücünü  artırmak,  sağlıklı  bir  kalkınma  için  KOBİ'lerin büyümesini sağlamak TOSYÖV'ün amaçlarını oluşturmaktadır.

Amacı doğrultusundaki konularla ilgili yayın, seminer, konferans gibi yollarla parlamentoya,  parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunar.  Ayrıca, ekonomik ve sosyal konularda ve bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli  araştırmaları yapar, yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir.

KOBİ  kavramını ilk  kez  ekonomi litarütürümüze  kazandıran  bir  sivil toplum  örgütüdür.  Sayısı  251  olan  mütevelli  heyetimizin  içerisinde  toplumun,  iş  dünyasının  ve  ülkemizin  büyüme  ve  kalkınmasına  başarılı  çalışmaları  ile  katkılar  sunmuş  şahsiyetlerin  bulunmasının  yanında  ATO,  Hazine Müsteşarlığı, Bilgi  Ünv., Buluş  Adamları  Derneği,  İKV,  İTÜ,  İTO,  İstanbul  Ticaret  Ünv.  KAL-DER,  KOSGEB,  Marmara  Ünv.,  ODTÜ,  TESK,  TOBB,  TTGV,  TÜBİTAK,  TÜGİAD,  TÜGİK,  Yıldız  Teknik  Ünv.,  İstanbul  Üniversitesi,  TİM,  KAGİDER,  Kocatepe  Üniversitesi,  Kültür  Üniversitesi,  Uludağ  Üniversitesi  ve  Marmara  Grubu  Vakfı  gibi  kurumsal  üyelerde  bulunmaktadır.  Diğer  taraftan 22 ilde TOSYÖV Destekleme Derneğimiz vardır. 

Türkiye  genelinde  eğitim,  seminer,  konferans  gibi  etkinlikler  düzenler  ve  KOBİ’leri,  girişimcileri,  ilgili  her  türlü  konuda  bilgili,  bilinçli  ve  donanımlı  hale  getirmeyi  amaçlar.  KOBİ’lerin  gelişimlerini  temel  alarak,  Avrupa  Birliği  hibe  programları  başta  olmak  üzere  uluslararası programlara yönelik olarak projeler hazırlar ve yürütür. 

TOSYÖV olarak, KOBİ ve paydaşları arasındaki etkileşim alanı oluşmasını sağlayarak onlara  çözüm ve ortağı olarak dünya ile uyumu ve girişim özgürlüğü ilkesini gözeterek; KOBİ'lerin rekabet güçlerini, KOBİ ve Paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirerek artırmak için varız.