bg

TOSYÖV

TOSYÖV KOBİ'lere hizmet vermek amacıyla 1989 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Amacı, hür teşebbüs ilkesine dayalı ekonomik yapının ülkemizde gelişmesine destek olmak ve toplum düzenimizde özel teşebbüs ve serbest pazar ekonomisi uygulamalarının yayılmasına yardımcı olmaktır.

Vakıf, ülkemizin ekonomik politikası ile ilgilenen kişilere ve özel girişimcilere, serbest meslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap etmektedir. TOSYÖV Vakfının amacı KOBİ'lerin problemlerini ortaya koyarak bu problemlere çözüm yolları bulmaktır. Aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kadın ve genç girişimcilerin yolunu açmak, üretim ve rekabet gücünü artırmak, sağlıklı bir kalkınma için KOBİ'lerin büyümesini sağlamak TOSYÖV'ün amaçlarını oluşturmaktadır.

Amacı doğrultusundaki konularla ilgili yayın, seminer, konferans gibi yollarla parlamentoya, parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunar. Ayrıca, ekonomik ve sosyal konularda ve bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapar, yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir.

KOBİ kavramını ilk kez ekonomi litarütürümüze kazandıran bir sivil toplum örgütüdür. Sayısı 251 olan mütevelli heyetimizin içerisinde toplumun, iş dünyasının ve ülkemizin büyüme ve kalkınmasına başarılı çalışmaları ile katkılar sunmuş şahsiyetlerin bulunmasının yanında ATO, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Ünv., Buluş Adamları Derneği, İKV, İTÜ, İTO, İstanbul Ticaret Ünv. KAL-DER, KOSGEB, Marmara Ünv., ODTÜ, TESK, TOBB, TTGV, TÜBİTAK, TÜGİAD, TÜGİK, Yıldız Teknik Ünv., İstanbul Üniversitesi, TİM, KAGİDER, Kocatepe Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Marmara Grubu Vakfı gibi kurumsal üyelerde bulunmaktadır. Diğer taraftan 22 ilde TOSYÖV Destekleme Derneğimiz vardır.

Türkiye genelinde eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenler ve KOBİ’leri, girişimcileri, ilgili her türlü konuda bilgili, bilinçli ve donanımlı hale getirmeyi amaçlar. KOBİ’lerin gelişimlerini temel alarak, Avrupa Birliği hibe programları başta olmak üzere uluslararası programlara yönelik olarak projeler hazırlar ve yürütür.

TOSYÖV olarak, KOBİ ve paydaşları arasındaki etkileşim alanı oluşmasını sağlayarak onlara çözüm ve ortağı olarak dünya ile uyumu ve girişim özgürlüğü ilkesini gözeterek; KOBİ'lerin rekabet güçlerini, KOBİ ve Paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirerek artırmak için varız.