bg

Kalkınmanın Harcında TOSYÖV - Girişim, Mayıs - Haziran 2013

TOSYÖV olarak ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin sesi olma ve örgütlü birlikteliğini sağlama yolunda yirmi dört yıldır çalışıyoruz. 16 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuz dolayısı ile çok değerli TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyelerinin çoğunluğunda bir Genel Kurulu daha geride bıraktık. Yirmi dört yıl öncesine göre bu gün TOSYÖV’ün çalışma alanı adeta kalkınma planları açısından en ön planda olan bir meşguliyet alanı. KOBİ’ler ve girişimcilik bu gün için ekonomik kalkınmaya eş değer bir anlam içeriyor. Şüphesiz gelinen bu noktada, yaratılan farkındalığın harcında, TOSYÖV’ün emeği büyüktür.

Bu süre içerisinde ülkemiz birçok anlamda ulusal ve küresel gelişmelere paralel olarak büyük bir değişim gösterdi. En önemli değişimse serbest müteşebbisliğin yani girişimciliğin toplumsal bir değere kavuşması olmuştur. İşte bu değerin anlaşılmasında TOSYÖV’ün emeği büyüktür.

1990’lı yıllarla birlikte dünya siyasi yapısında meydana gelen değişiklikler, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak dünyayı sınır ötesi gelişmelere ve küresel etkileşime açık hale getirmişti. Bu gün ise ekonomi açısından dünya tam bir küresel pazardır. Kapalı ekonomilerin sonunun geldiği bu pazardan daha çok pay almak ve artan dünya nüfusu içerisinde kendi halklarının refahını artırmayı amaçlayan ülkeler arasındaki rekabet ise uluslararası ilişkileri adeta ekonomik çıkarlarla bir arada düşünmeye zorlamaktadır.

İşte bu şartlarda ülkemizin, kalkınma ve sosyal refahının artmasına ön ayak olacak yeni girişimciler yaratması, küçük ve orta ölçekli işletmeleri rekabetçi kılacak politikalar üretmesi son derece önemli idi. TOSYÖV kuruluşundan bu yana özellikle KOBİ kavramının ve bilincinin yaratılması için gösterdiği çaba ile hükümetlere, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve işletmelere yol gösteren bir çizgide olmuştur. Bunu yaparken tüm siyasi oluşumlara aynı mesafede durmayı, her kesimle işbirliğini ve diyaloğu açık tutmayı sosyal bir sorumluluk gereği kendisine ilke edinmiştir. Gelinen noktada TOSYÖV’ün farklı kesimlerden gördüğü saygı KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimizin menfaatlerini gözeterek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda bize motivasyon kaynağı olmuştur.

Genel Kurul dolayısı ile değerli TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyelerinin görüşleri ışığında TOSYÖV için yeni hedefler koymak gerektiğini, bir yenilenme ihtiyacının gerekliliğini fark ettik. Genç fikirlerin, inovasyonun, sivil toplum felsefesinin TOSYÖV’de KOBİ’ler ve girişimciler için açılım yaparak hayata geçmesi için uygun bir iklim yaratmalıyız. TOSYÖV yeni fikirlerle ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak yaratıcı düşüncelerin hayata geçirilmesine ön ayak olacak bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemize ve gelişen piyasalara yakışır bir değişimin ve dönüşümün içerisinde yer alabilmelidir. Sivil toplum çalışmalarına, gönüllülüğe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yenilik KOBİ’lere ve girişimcilerin rekabet gücüne etki edecek, öncü olacak projeleri hayata geçirmek olmalı. Türkiye’nin vizyonuna yakışır projeleri hayata geçirecek know how ve güce sahibiz. Türkiye çapında gerçekleşen etkilik sayısı ve yaygın çalışmaları ile TOSYÖV son 10 yıl içerisinde her yıl ortalama 70 etkilikle KOBİ’lerin ve girişimcilerin sahada yakınında olmuş onlara yön göstermiş örnek bir sivil toplum kuruluşudur. Küresel piyasalarda ülkemiz KOBİ’lerinin rekabet güçlerini artırmak yenilikçi ve katma değer yaratan ürünlerin geliştirilmesi için daha çok destek sağlamak, yeni iş alanları yaratmak yolu ile istihdamın önünü açmak için TOSYÖV olarak var olan bilgi ve deneyimlerimizi sonuna kadar kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir sivil toplum örgütü olarak kazanılan marka değeri TOSYÖV’ü ülkemizin geleceğinde söz sahibi yapacak bir gönüllü kuruluş kimliğine ulaştırmıştır. Bu değer yenilikçi bir sivil toplum anlayışı ile büyümeğe devam edecektir. Bu gün için ülkemizin önüne koyduğu çok önemli bir tarih var. 2023 Türkiye için “Hedef” bir anlam taşıyor. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önder Atatürk tarafından konulan vizyonu “Muasır Medeniyetler Seviyesine Ulaşmak”tı. 2023’te Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız ve bu gün için 2023 muasır medeniyetler seviyesi anlamına gelen, Dünya’nın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmanın odak tarihi olarak görülüyor. Bu hedeflere ulaşma yolunda toplumun her kesiminin üzerine düşen sorumlulukları var. TOSYÖV kendine düşen sorumluluğu yerine getirme adına değişime ve yenileşmeye öncü, dinamik bir sivil toplum faaliyetine devam edecek güce sahiptir. Genel Kurul dolayısı ile aramızda olan, görüşlerini TOSYÖV camiası ile paylaşan TBMM KOBİ Çalışma Gurubu Üyesi Milletvekillerimizin, kurumsal üyelerimizin temsilcilerinin ve Sanayi Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun samimiyetleri TOSYÖV’e güç vermiştir. Gösterdikleri yakınlık adına kendilerine TOSYÖV camiası adına teşekkür etmek istiyorum.

Genel Kurulumuzun yarattığı sinerjinin TOSYÖV için faydalı çalışmaların başlangıcı olacağına inanıyor, büyük TOSYÖV camiasını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun.

Rahmi Aktepe
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı